top of page

Månetemplet

Temple of the Magdalenes

“Temple of the Magdalenes” er en særlig afdeling af “Månetemplet” for de kvinder, som føler sig kaldet til at udvikle deres indre præstinde.

 

Man kan få adgang til denne del af templet, når man som et minimum har deltaget i en heldags ceremoni.

Vi har tempelaftener en gang om måneden, hvor vi mødes og mediterer sammen og udveksler Sacred Body Awakening.

I dette regi kan man vælge at gå videre og udvikle sine forskellige færdigheder, som behandler og præstinde.

bottom of page